ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

 • ពិព័រណ៍ Canton Online លើកទី 132 ចាប់ពីថ្ងៃទី 15 ដល់ថ្ងៃទី 24 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022

  ពិព័រណ៍ Canton Online លើកទី 132 ចាប់ពីថ្ងៃទី 15 ដល់ថ្ងៃទី 24 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022

  ពិព័រណ៍​នាំចូល និង​នាំចេញ​ចិន​លើក​ទី 132 ("ពិព័រណ៍ Canton") នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​ឡើង​តាម​អ៊ីនធឺណិត​ពី​ថ្ងៃ​ទី 15 ដល់​ថ្ងៃ​ទី 24 ខែ​តុលា ឆ្នាំ 2022 ក្នុង​រយៈ​ពេល 10 ថ្ងៃ។មុខងារនៃការបង្ហាញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិត ការទំនាក់ទំនងភ្លាមៗ ការផ្គូផ្គងពាណិជ្ជកម្ម សេវាកម្មសន្និសីទ។ល។ នឹងត្រូវបន្តរយៈពេល 5 ខែដល់ថ្ងៃទី 15 ខែមីនា ឆ្នាំ 2023។ The Canton...
  អាន​បន្ថែម
 • សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការដក ANHUI AHCOF GROUP CO LTD

  សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការដក ANHUI AHCOF GROUP CO LTD

  សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការដក ANHUI AHCOF GROUP CO LTD សូមគោរព ឯកឧត្តម/លោកជំទាវ ទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Anhui AHCOF Group Co Ltd រួមទាំងក្រុមហ៊ុន AHCOF Holdings Co Ltd នឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ទីស្នាក់ការកណ្តាលថ្មី ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 6 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021 ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកគឺ...
  អាន​បន្ថែម